Visie

E-Health, we kennen de term, maar wat betekent het voor uw organisa-
tie? e-Health is health, wat ons betreft. Moderne zorg die beter en betaalbaar is. Nadenken over online zorgmogelijkheden begint bij het vormen van een visie.

Strategie

Een succesvolle strategie begint bij een gezonde businesscase.
Hoe past online zorg bij uw organi-
satie? Wat is effectief en draagt bij aan het verbeteren van de zorg en het zorgproces?

Aan de slag

Geen enkel idee of het plan kan uitgroeien tot een succes zonder goede implementatie ervan. Aan de slag gaan met e-Health betekent verandering. Hoe gaat u daar mee om als organisatie en wat wilt u bereiken?