Van droom naar daad

Een zorginstelling die nog geheel onbekend was met e-Health, is geholpen om van scratch af aan
e-Healthmodules te ontwikkelen en deze vervolgens aan (toekomstige) patiënten aan te bieden.

Voor de online hulpverlening is er een speciaal behandelteam in het leven geroepen. Uiteraard werd bij deze ontwikkelingen rekening gehouden met de zorgvisie van het bedrijf.

Belangrijke onderdelen uit de aanpak:

  • Ontwikkelen van visie en strategie op online zorg.
  • Bepalen van welke modules online te brengen en deze vervolgens te ontwikkelen.
  • Nauwe samenwerking tussen inhoudelijke experts, managers, directie, de cliëntenraad, projectteam en bouwers.
  • Werven en opleiden van online behandelaren.
  • Het uitzetten van marketing- en communicatieactiviteiten om het nieuwe aanbod onder de aandacht te brengen bij zowel (potentiële) klanten als eigen medewerkers.