Van klein naar groot

In twee jaar tijd de opdracht succesvol afgerond om van een gefragmenteerd, kleinschalig aanbod te komen tot een grootschalige implementatie bij een grote GGZ-instelling, bestaande uit verschillende zorgbedrijven.
Om dit te kunnen bewerkstelligen was er een centraal team e-Health geformeerd om hierbij te faciliteren. Allereerst is er een platform ontworpen waarop alle online interventies ontwikkeld en ontsloten worden. Ieder zorgbedrijf had zijn eigen plan van aanpak, rekening houdend met de organisatiecultuur en de doelstellingen van de organisatie.
In twee jaar tijd zijn er meer dan 80 modules ontwikkeld, 13.000 patiënten ingeschreven en 1700 behandelaars getraind in het online behandelen op dit platform. Verder was een continu proces het doorontwikkelen van dit platform ter
verbetering van de gebruikersvriendelijkheid en de inzetbaarheid voor zowel de patiënten als de medewerkers.

Belangrijke onderdelen uit de aanpak:

  • Visie ontwikkeling op e-Health en bepalen van strategie hoe e-Health te implementeren.
  • (Faciliteren van) doorontwikkeling en implementatie van e-Health in de primaire en ondersteunende processen van de (zorg-)bedrijven.
  • Beheer en doorontwikkeling van het platform passend binnen het beleidsspeerpunt modernisering van de zorg. En op geleide de integratie van e-Health in het primair proces. De cliëntenraad is hier actief bij betrokken.
  • Begeleiden van de paradigmaverschuiving en cultuurverandering die gepaard gaat met het veranderen van een offline behandelorganisatie naar een (deels) online zorginstelling.
  • Opzetten en verder professionaliseren van account- en releasemanagement.
  • Het bedenken en uitvoeren van allerlei marketing- en communicatieactiviteiten om enerzijds zowel de eigen medewerkers als de patiënten bekend te maken met het online aanbod en anderzijds de implementatie te vergemakkelijken.
  • Ontwikkelen van nieuwe concepten.
  • Het platform werd zo’n succes dat de focus tevens kwam te liggen op het vermarkten van het platform aan derden.