Wij bieden u een breed palet aan vaardigheden met disciplines als psychologie, organisatie- en verandermanagement, online kennis en kunde, marketing en communicatie. En bovenal ‘state of the art’ kennis over e-Health. Aan de slag met online zorg met als vertrekpunt visie en daadkracht.

 

 • Onze diensten bestaan uit:

 

Advies en implementatie bij online zorg

 1. Visie ontwikkelen
 2. Strategie bepalen
 3. Product / Proces begeleiding
 4. Cultuurverandering managen

   Kennisactiviteiten

         – Doceren
         – Presentatie Online Zorg
         – Congres / seminar/ netwerkbijeenkomst
         – Kennisparticipatie bij (nieuwe) projecten

 

 • Bij deze diensten kunnen we de volgende producten voor u leveren:

 

 1. Visie ontwikkelen
  Onderzoek
  Visiedocument
  Workshop
 2. Strategie bepalen
  Begeleiden keuzes en prioriteiten
  Strategiedocument
  Workshop
 1. Product / ‘Proces’ begeleiding
  Implementatiedocument
  Coaching
  Ontwikkeling concept
 2. Implementatie- en verandermanagement
  Projectmanagement
  Implementatieplan
  Coaching