De wereld verandert continu, verandert u mee? De vraag naar online dienstverle-
ning stijgt. Hoe gaat u daar mee om als zorginstelling? Draait het bij uw organi-
satie om de zorg voor mensen? En staat de patiënt bij u centraal? Hoe doet u dat straks in tijden waarin de zorg onbetaalbaar dreigt te worden en een tekort aan personeel zal ontstaan? Online zorg is hiervoor de oplossing.

Wanneer u online dienstverlening in uw organisatie integreert, helpt u niet alleen uw patiënt, u maakt uw organisatie ook toekomstbestendig.
e-Mentality ondersteunt zorginstel-
lingen hun visie en strategie op e-health te vormen, implementatie te organiseren en dit succesvol uit te voeren. Gebruik e-Mentality om met visie ruimte te creëren voor een krachtige online dienstverlening.

Werkwijze

Wij werken concreet, grondig en duidelijk. Onze focus ligt in eerste instantie op het creëren van een context waarin wij onze klanten uitdagen om succesvol te veranderen.

Ieder mens heeft moeite om uit zijn comfortzone te stappen. Dat is immers vertrouwd. De meeste mensen zijn overigens niet bang voor de verandering op zich, maar om het oude achter zich te laten. Dan lijkt opeens alles onzeker te worden. Toch is het cruciaal om deze uitdaging samen met uw medewerkers aan te gaan. Om ook in de toekomst succesvol te kunnen blijven, zal online dienstverlening een geïntegreerd onderdeel van uw zorgverlening dienen te vormen.

De oplossing hiervoor is om samen met u in een co-creatie deze uitdaging aan te gaan.

e-Mentality creëert voor u nieuwe landschappen, een focus op de eindbestemming en de route om dit e-Health succes te bereiken.
Het begint allemaal met mentali-
teitsverandering: e-Mentality!
Het gaat immers om een paradig-
maverschuiving, een cultuur-
verandering.

1IJsland